top of page

Heukdonga Marinated Jeju Black Pork rib BBQ (300g)

[흑돈가] 제주 흑돈 두루치기 (300g)

Heukdonga Stir Fried Jeju Black Pork BBQ (300g) 돼지 두루치기

HK$108.00價格
  clock.png

  令煮食變得快捷方便!

  點樣可以慳返啲時間?用我哋嘅煮食包,只需要幾分鐘就可以享用到美味又健康嘅餸菜!

  sanitizer.png

  嚴格消毒嘅生產環境

  我哋所有產品都係喺經過嚴格消毒嘅環境入面生產。

  ingredients.png

  唔再有食材浪費

  我哋嘅煮食包將用到嘅食材都切好,從而減少食材浪費。

  no-preservatives.png

  無人工添加劑或防腐劑

  我哋所有嘅煮食包都會快速冷凍到-30C,以保持食材新鮮。而且我哋無添加防腐劑。

  best.png

  只挑選最好!